Online Puja Store

| Largest supplier of spiritual puja items & gemstone
God's Mantra, Puja Items, Spiritual Items, Puja Services, Astro Services
Ask Guru Ji

Durga Kavach

Atha DevyaaH Kavacham.h
AUM Asya Shrii Chandii Kavachasya
Brahmaa RishhiH AnushhTup.h
ChhandaH Chaamundaa Devataa
Angaanyaa Soktamaataro Biijam.h
Digbandha Devataa Stattvam.h
Shri Jagadamba aPriityarthe
Saptashatii PaathaaN
Gatvena Jape Viniyogah
AUM Namash Chandikaayai
Maarkandeya Uvaacha
AUM YadhgoohyaM Paramam Loke
Sarva Rakshaakaram NRiNaam.h
Yaanna Kasya_chidaa_khyaatam
Tanme Bruuhi Pitaamaha


Durga Aarti

Jai Ambe Gauri maiya, jaa Shyama Gauri
Nishdin tumko dhyavat, Hari Brahma Shivji,
Jai Ambe....

Mang sindur birajat, tiko mrigmadko,
ujjvalse dou naina, chandravadan niko,
Jai Ambe....

Kanak saman kalevar, raktambar raje,
Raktapushp galmala, kanthhar saje,
Jai Ambe....

Kehari vahan rajat, khadg khappar dhari
sur nar munijan sevat, tinke dukhahari,
Jai Ambe....

Kanan kundal shobhit, nasagre moti
Kotik chandra divakar, samrajat jyoti,
Jai Ambe....

Shumbh- nishumbh vidare, MahishaSur ghatia
Dhumra-vilochan naina, nishdin madmati
Jai Ambe....

Brahmani, Rudrani tum Kamala Rani,
Agam-nigam bakhani. turn Shiv patrani,
Jai Ambe....

Chaunsath yogini gavat, nritya karat Bhairon,
Bajat tab mridanga, aur bajat damru,
Jai Ambe...

Tum ho jag ki mata, tum hi ho bharta,
Bhaktan ki dukh harta, sukh sampati karta,
Jai Ambe....

Bhuja char ati shobhit, var mudra dhari,
Manvanchhit phal pavat, sevat nar nari,
Jai Ambe....

kanchan thal virajat, agaru kapur bati
Malketu men rajat, kotiratan jyoti,
Jai Ambe....in the Category
Send Enquiry We are always happy to help!!
Your Shopping is Secure with us
McAfee Secure Verified