Online Puja Store

| Largest supplier of spiritual puja items & gemstone
God's Mantra, Puja Items, Spiritual Items, Puja Services, Astro Services
Ask Guru Ji

Maa Gayatri Aarti

Jayati jaya gaayatri maataa
jayati jaya gaayatri maataa

aadi shakti tum alakh niranjana
jaga paalana kartri
duhkha shoka bhaya klesha
kalaha daaridrya dainya haratri. 1

brahma rupini pranat paalini
jagad dhaatru umbay
bhava bhaya haari jana hitakari
sukhada jagadumbay .2

bhaya haarini bhava taarini anaghay
aja aananda raashi
avikaari aghaari avichalita
amalay avinaashi. 3

kaamdhenu sata chita anandaa
jaya gangaa geetaa
savitaaki shaashwati shakti
tum saavitri sitaa. 4

rig yaju saama atharva pranayini
pranava mahaa mahimay
kundalini sahasraar sushumnaa
shobhaa guna garimay. 5

swaahaa swadhaa shachi brahmaani
raadhaa rudraani
jaya sata roopa vaani vidyaa
kamalaa kalyaani. 6

janani hum hain deena heena
duhkha daaridrya kay ghayray
yadyapi kutila kaputa
tau baalaka hai taray. 7

sneha sami karuna maya maataa
charan sharana lijai
bilakh rahay hum shishu suta teray
dayaa drashti kijai. 8

kaama krodha mada lobha
dambha durbhaava dwesha hariye
shuddhi buddhi nishpaapa
hradaya muna ko pavitra kariye. 9

tum samartha saba bhanti tarini
tushti pushti tratta
sat marag par hamen chalao
jo hai sukhdata. 10

jayati jaya gayatri maataa
jayati jaya gayatri maataa


Send Enquiry We are always happy to help!!
Your Shopping is Secure with us
McAfee Secure Verified