Online Puja Store

| Largest supplier of spiritual puja items & gemstone
God's Mantra, Puja Items, Spiritual Items, Puja Services, Astro Services
Ask Guru Ji

Doha

Santoshi sankat haran,
he chamatkar ki murti
Grah badha ko dur kar,
karo kamna purti.
Jai Maa Santoshi !


Maa Santoshi Aarti

Jai Santhoshi maa, Maiya Jai Santhoshi Mata,
Apne sevaka jana ki sukha sampathi datha ||
Sundara cheer sunahari, maan dharana keenho,
Hira paana dhamke, tana shringar leenho ||
Geru Laal chata chavi, badan kamal sohe,
Manda hamsath karunamayi, tribhuvan man mohe ||
Suvarna simhasana baithi, chanvara duare pyare,
Dhuupa dhipa madshu meva mogh dhare nyare ||
Gur aur chana paramapriya thamen santhosh kiyo,
Santhoshi kahlaii, bhakthana vaibhava diyo ||
Shukra vara priya manath, aaj divasa sohi,
Bhaktha mandali chahi, katha sunatha mohi ||
Mandira jagamaga jyothi, mangala dwani chaaii,
Vinaya kare there balaka charana sira naaii ||
Bhakthi bhavamayee pooja angikrutha kee jai,
Bahu dhana dhanya bhare ghar sukha saubhagya diye ||
Dhyana dharo tero mana vanchitha phala payo,
Puja katha shravana kara, gara anand aayo ||
Sharana gahe kilaja rakhiyo jagadambe,
Sankata thu hee nivare daya mayi ambe ||
Santhoshi maa ki aarth, jo oijana gavai,
Ridhi sidhi suka sampathi, ji bhar ke pavai ||


Send Enquiry We are always happy to help!!
Your Shopping is Secure with us
McAfee Secure Verified