Online Puja Store

| Largest supplier of spiritual puja items & gemstone
God's Mantra, Puja Items, Spiritual Items, Puja Services, Astro Services
Ask Guru Ji

Saraswati Aarti

Jai Sarasvati mata,
jai he Sarasvati mata Sadgun vaibhav shalini,
tribhuvan vikhyata,
Jai Sarasvati....

Chandravadani padmasini dyuti mangalakare,
Sohe shub hansa savare,
atul tejdhari,
Jai Sarasvati....

Baen kar men vina,
daen kar mala,
Shish mukut mani sohe,
gal motiyan mala,
Jai Sarasvati....

Devi sharan jo ae,
unka uddhar kiya,
Paithi Manthra dasi,
Ravan sanhar kiya,
Jai Sarasvati....

Vidya gyan pradayini,
jag men gyan prakash bharo,
Moh aur agyan timir ka jag se nash karo,
Jai Sarasvati....

Dhup dip phal meva,
man svikar karo,
Gyanchakshu de mata,
jag nistar karo,
Jai Sarasvati..,.

Maa Sarasvati ki aarti jo koi jan gave,
Hitkari sukhkari,
gyan bhakti pave,
Jai Sarasvati....


Send Enquiry We are always happy to help!!
Your Shopping is Secure with us
McAfee Secure Verified